Tarieven

Tarieven van de niet-gecontracteerde zorg 2020

Zitting Fysiotherapie
1000   – in de praktijk         37,71
1001   – aan huis                 51,97
1002  – in een instelling      44,07

Eenmalig consult
1400  –
in de praktijk          64,02
1401  – aan huis                 73,41
1402  – in een instelling     68,95

Oedeemtherapie
1500  – in de praktijk           45,00
1501  – aan huis                  60,00
1502  – in een instelling      55,00

Intake
1850   Screening                 16,83

Onderzoek na screening
1864   – in de praktijk         54,53

Intake en onderzoek na verwijzing
1870  –  in de praktijk         51,97
1871  –   aan huis               64,02
1872  –  in een instelling    54,99


DIVERSEN
1900  – Eenvoudige korte rapporten.      50,00
1901  – Meer gecompliceerde,
             tijdrovende rapporten.                  65,00

1960 –  Niet nagekomen afspraak,
             d.w.z. niet afgemeld binnen
             24 uur vóór de afgesproken tijd   37,71