Voorwaarden

Algemene voorwaarden 01-01-2021

U betaalt bij het afsluiten van deze overeenkomst aan de balie:
■ Eenmalig de kosten van introductie.
■ Het resterende lesgeld van de lopende maand.
■ Twee maanden lesgeld vooruit die als zekerheid in depot blijven staan. (deze worden bij wijzigingen van het abonnement conform aangepast).

Met een door u getekende machtiging wordt vervolgens iedere maand het lesgeld automatisch van uw bankrekening afgeschreven.
Het lidmaatschap kunt u *opzeggen steeds per de eerste van de nieuwe maand door het invullen van de rode kaart aan de balie [intrekking machtiging]. U ontvangt daarvan een kopie als bewijs. U dient altijd rekening te houden met vijf dagen verwerkingstijd. Wij stoppen hierna de incasso waarna u nog “de twee vooruitbetaalde maanden” gebruik kunt maken van uw leskaart. Het lidmaatschap eindigt na deze twee maanden.

* Opzeggen kan niet als er achterstallige (les) gelden open staan.
Voor het achteraf innen van openstaande bedragen behouden wij het recht de daarvoor gebruikelijke rente en kosten in rekening te brengen.

In de gangen en de fitnesszaal BG is er camerabewaking. Op 1 januari herrekenen wij jaarlijks onze prijzen conform de consumentenprijsindex (CPI).

Het verblijf en/of sporten geschiedt geheel op eigen risico en SPORTSEREEN en/of haar medewerkers kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of lichamelijk letsel.

Ik heb mij op de hoogte gesteld van, en ga akkoord met, het privacy beleid wat te lezen is op de website en de regels die vermeld staan in de onderstaande folder
“Wat u beslist moet weten als u bij ons lid bent”.

Onder de achttien jaar dient de ouder/wettelijke verzorger te tekenen.

Wat u beslist moet weten als u bij ons lid bent

TOEGANG
1. De leskaart is persoonsgebonden en geeft toegang tot één bezoek per dag.

2. De toegang blokkeert bij nul lessen en/of een openstaande rekening.

3. Alleen de eerste activiteit kan men, indien mogelijk, reserveren.

4. Zwemmen en deelname aan een volgende activiteit dient men voor aanvang bij de
balie te melden en is alleen mogelijk als er plaats is.

ABONNEMENT
5. Het abonnement omzetten naar meer of minder lessen kan bij de balie middels het
invullen van een mutatieformulier;
– naar meer lessen kan per de eerstvolgende betaaldatum.
– naar minder lessen kan na twee maanden per de dan volgende betaaldatum.
Let op: inhaallessen gaan hierbij vervallen.

6. Extra lessen worden tegen de gemiddelde prijs in rekening gebracht. De kosten incasseren we samen met het lesgeld van de nieuwe maand.

7. Bij gemiste lessen schuift de betaaldatum niet op. Dit blijven inhaallessen. Per de nieuwe maand worden inhaallessen teruggebracht naar:
– 20 lessen bij een abonnement voor 1x per week trainen.
– 30 lessen bij een abonnement voor 2x per week trainen.

KAART STILZETTEN
8. Met een bewijs van zwangerschap wordt de leskaart direct stopgezet.

9. Bij ziekmelding wordt de leskaart na één maand stopgezet. De gemiste lessen van deze maand kunt u alsnog inhalen.

LESROOSTER
10. Het lesrooster kan door onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
Wij vermelden dat dan zo tijdig mogelijk op facebook. (like onze FB pagina)

DRESSCODE EN HYGIENE
11. U dient in de sportruimtes schone schoenen te dragen. Bij het squashen zijn schoenen met zwarte zolen verboden.

12. Gebruik op de toestellen en in de sauna altijd een handdoek. Bij de Cycle-les dient u altijd een (oude) handdoek onder de fiets te leggen. Heren dienen T-shirts te dragen i.p.v. hemdjes of tanktops. In de fitnesszaal zijn petjes en mutsen niet toegestaan.

13. Badkleding in het zwembad en de aanliggende sauna’s: Een bikini, een badpak en een aansluitende zwembroek boven de knie zonder zakken.

14. Vooraf douchen is altijd verplicht. Heeft u zich na het sporten gedoucht, droogt u zich dan af in de doucheruimte en trek de vloer a.u.b. even droog. (Hygiëne gaat bij SPORTSEREEN boven alles!)

ALGEMEEN
15. Wegens de privacy is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan in de kleedruimtes, sauna’s en zwembad. In de horeca en in de sportruimtes is hoorbaar telefoneren ongewenst.

16. SPORTSEREEN heeft het recht om diegene die zich niet houdt aan de regels of zich schuldig maakt aan wangedrag de toegang tot het centrum te ontzeggen.

Privacyverklaring 01-01-2021

SPORTSEREEN, gevestigd aan Blauwenburcht 3, 6852NS Huissen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
SPORTSEREEN
Blauwenburcht 3
6852 NS Huissen
Telefoonnummer: 026-3250928
Website: www.sportsereen.nl
Email: info@sportsereen.nl

G. Nusteen is de privacy coördinator van SPORTSEREEN. Hij is te bereiken via info@sportsereen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

SPORTSEREEN verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door een account in de Sportivity – of MyWellness Cloud te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website / in onze app
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SPORTSEREEN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor het maken van een passend fitness- programma
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sportsereen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SPORTSEREEN verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om een gedegen sportprogramma voor jou te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

SPORTSEREEN maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SPORTSEREEN bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inschrijfformulier:
Wordt bewaard tijdens de duur van je lidmaatschap. Dit i.v.m. automatische verlenging van je contract en omdat we deze gegevens nodig hebben als je onverhoopt debiteur wordt en de incasso uit handen moeten geven.
Na opzegging wordt het contract 7 jaar bewaard i.v.m. bewaarplicht t.b.v. administratie.

Gegevens in de MyWellness Cloud:
Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor het maken van een programma worden bewaard gedurende je lidmaatschap. De klant kan zelf op ieder gewenst moment het account verwijderen.

Gegevens ingevuld op de website:
Gegevens die je hebt ingevuld op de website om een introductielies aan te vragen worden gedurende een maand in ons systeem bewaard. Tijdens deze periode nemen we contact met je op. Indien het niet lukt om contact met je te krijgen, ontvang je een afsluitende email waarna je gegevens worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

SPORTSEREEN verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SPORTSEREEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cameratoezicht

In het gebouw van SPORTSEREEN hangen camera’s. Met de camera’s willen wij en eigendommen beschermen en de veiligheid vergroten. De camerabeelden worden na 14 dagen automatisch verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SPORTSEREEN en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sportsereen.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

SPORTSEREEN wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SPORTSEREEN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sportsereen.nl