Tarieven

Tarieven van de niet-gecontracteerde zorg 2022

Zitting Fysiotherapie
1000   – in de praktijk         39,50
1001   – aan huis                 54,00
1002  – in een instelling      46,00

Eenmalig consult
1400  –
in de praktijk          66,50
1401  – aan huis                 76,00
1402  – in een instelling     71,50

Oedeemtherapie
1500  – in de praktijk           47,00
1501  – aan huis                  62,50
1502  – in een instelling      57,00

Intake
1850   Screening                 18,00

Onderzoek na screening
1864   – in de praktijk         56,50

Intake en onderzoek na verwijzing
1870  –  in de praktijk         54,00
1871  –   aan huis               66,50
1872  –  in een instelling    57,00


DIVERSEN
1900  – Eenvoudige korte rapporten.      65,00
1901  – Meer gecompliceerde,
             tijdrovende rapporten.                  85,00

1960 –  Niet nagekomen afspraak,
             d.w.z. niet afgemeld binnen
             24 uur vóór de afgesproken tijd   39,50