Tarieven

Tarieven van de niet-gecontracteerde zorg 2023

Zitting Fysiotherapie
1000   – in de praktijk         43.50
1001   – aan huis                 59,50
1002  – in een instelling      50,50

Eenmalig consult
1400  –
in de praktijk          73,00
1401  – aan huis                 83,50
1402  – in een instelling     78,50

Oedeemtherapie
1500  – in de praktijk           51,50
1501  – aan huis                  68,50
1502  – in een instelling      62,50

Intake
1850   Screening                 18,00

Onderzoek na screening
1864   – in de praktijk         62,00

Intake en onderzoek na verwijzing
1870  –  in de praktijk         59,50
1871  –   aan huis               73,00
1872  –  in een instelling    63,00


DIVERSEN
1900  – Eenvoudige korte rapporten.      85,00
1901  – Meer gecompliceerde,
             tijdrovende rapporten.                  104,50

1960 –  Niet nagekomen afspraak,
             d.w.z. niet afgemeld binnen
             24 uur vóór de afgesproken tijd   43,50
9000 – RCVRY RUN Loopgroep
              Geen lid SPORTSEREEN             10,00
9001 – RCVRY RUN Loopgroep
             Wel lid   SPORTSEREEN               5.50