Vergoeding

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder
Fysiotherapie voor een niet-chronische aandoening wordt vergoed uit de aanvullende verzekering (als u deze heeft afgesloten). Wat zijn niet-chronische klachten? U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld nek-, schouder-, rug-, knie- en enkelklachten, waarbij er geen sprake is van een operatie.

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed uit de basis verzekering vanaf de 21e behandeling. Bent u voldoende aanvullende verzekerd, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bent u onvoldoende aanvullend verzekerd dan dient u deze behandelingen zelf te betalen (zie onze prijslijst). Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Er is door de overheid een lijst opgesteld met aandoeningen die als chronisch worden aangemerkt.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar nog 9 behandelingen. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen.

Eigen risico
Kinderen hebben geen eigen risico. Volwassenen hebben in 2023 een eigen risico van € 385,-. Het eigen risico geldt alleen bij behandelingen die worden vergoed uit de basisverzekering (bij chronische klachten). Behandelingen die worden vergoed door uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Fysiotherapie TOPSEREEN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor het jaar 2023.

Afspraak annuleren:

  1. Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden. Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om deze gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
  2. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  3. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen en de gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.