Informatie

Fysiotherapie
Bewegen doe je de hele dag en is voor velen vanzelfsprekend. Soms gaat bewegen minder gemakkelijk. Bewegingen als lopen, staan, bukken, springen of fijn motorische handelingen zijn dan ineens lastiger uitvoerbaar of pijnlijk. Dat kan diverse oorzaken hebben. Zo kan een sportblessure de oorzaak zijn of kunnen klachten ontstaan tijdens het werk of dagelijkse bezigheden. In andere gevallen krijg je te maken met een ongeval of ziekte of gaat bewegen minder gemakkelijk door het ouder worden. Fysiotherapie TOPSEREEN heeft, als specialist in bewegen, de kennis en kunde voor het behandelen van deze klachten.

Hoe werkt de fysiotherapeut
Tijdens de eerste afspraak, de intake, nemen we eerst de tijd om te luisteren naar de reden van uw komst en uw hulpvraag. Tijdens deze anamnese (vraaggesprek) brengen wij uw klachten en uw medische achtergrond duidelijk in kaart. Wij vragen naar het ontstaan en verloop van uw klachten en willen van u weten welke belemmeringen in het dagelijkse leven u ervaart. 
Na de anamnese volgt het onderzoek. Op basis van de verkregen informatie en onderzoeksgegevens wordt bekeken of fysiotherapeutische interventie zinvol is. Indien wordt overgegaan tot het starten van behandeling, wordt een behandelplan gemaakt. Dit plan wordt met u doorgenomen. Tijdens het behandeltraject evalueert de therapeut de behandeling regelmatig en wordt waar nodig de behandeling bijgesteld. In overleg, mits de agenda van de fysiotherapeut dit toelaat, kan er na de intake aansluitend een behandeling in worden gepland.